Klimavenlig frugtavl

Frugtavl i sig selv er klimavenligt. Træer og buske, græsset mellem rækkerne samt ukrudt og læhegn bruger alt sammen CO2 til fotosyntesen, og der er ikke meget arbejde med maskiner i en frugtplantage sammenlignet med andre erhverv.

Det meste af arbejdet i vores frugtplantage foregår til fods: beskæring (vi bruger 2 mand i 4-5 måneder på at beskære vores ca. 30.000 træer og mange, mange bærbuske), håndudtynding (vi bruger ca. 2 måneder til håndudtynding, nogle gange også mere), Plukning - jo her skal vi af sted med traktoren for at køre æblerne hjem.

Vi har æblerne i kølerum. Vi har moderniseret og ombygget vores kølerum og udskiftet alle kølemaskinerne, så de nu er meget energisparsomme og så æblerne kan holdes friske i længere tid end før. Så undgår vi også madspild.

Det er ikke muligt at have frugtdyrkning uden brug af kølerum. Men vi håber på en dag at kunne få tilskud til at bygge solceller på taget af kølerummene, for det var lige lidt rigeligt dyrt at renovere rummene og udskifte alle kølemaskiner for sådan en lille plantage som vores.

Men indtil videre har vi bygget et kølerum inden i det gamle kølerum for at spare rigtigt godt på energien.

Bæredygtig frugtavl

Vi dyrker bæredygtigt.

Vi bruger de samme midler og strategier som økologiske frugtavlere. Dog bruger vi kunstgødning i stedet for organisk gødning.

Det gør vi fordi organisk gødning ikke passer godt til frugtavl. Næringsstofferne fra det organiske gødning bliver frigjort på forkerte tidspunkter i forhold til hvornår træerne har brug for næringsstofferne.

Faktisk er det direkte medvirkende til større angreb af sygdomme og skadedyr at bruge organisk gødning i f.eks. æbleavl. Det skyldes at kvælstoffet fra gødningen først bliver frigjort hen på sommeren hvor træerne absolut ikke har godt af at optage gødningen. Det gør nemlig at de tiltager i vækst på det tidspunkt hvor de skal stoppe med at vokse. Når de forsætter væksten og vokser for meget, så er det grobund for svampesygdomme som f.eks. skurv og frugttrækræft og for skadegørere som bladlus og pærebladlopper.

Gødning på det forkerte tidspunkt ødelægger også frugtkvaliteten. Overskud af kvælstof om sommeren giver grønne æbler og overskud af kvælstof og kalium giver problemer med den indre kvalitet i æblerne og fører til at meget frugt må kasseres.

Derudover er det ikke godt for grundvandet, at træerne ikke optager gødning på det tidspunkt hvor der er store mængder frigivet. For det betyder at kvælstof siver ned til grundvandet da det ikke binder sig til jorden. Det er især problematisk om efteråret, hvor store mængder kvælstof er frigivet fra organisk gødning.

Så økologisk dyrkning som det er i dag, er ikke løsningen for os. Vi ønsker både at være klimavenlige og at have bæredygtighed -også i forhold til sygdomme, skadedyr og grundvand.

 

Vi øger biodiversiten

I og med vi hovedsagelig bruger samme midler som økologerne, passer vi også rigtigt godt på vores insekter og andre dyr. 

I plantagen har vi mange vilde bier, humlebier, mariehøns, guldøjer, en bred variation af fuglearter (4-5000 sjagger overvintrer hos os når de er på træk), fasaner, solsorte, mange, mange småfugle og der bor også lidt større dyr som f.eks. grævling, ræv og pindsvin.

Mange af disse, især insekterne og småfuglene, hjælper os med at holde skadedyrsbestanden nede. Selv rågerne hjælper os, de spiser gåsebillelarver i græsbanerne hele sommeren. 

Der er mange fugle som lever af vores nedfaldsfrugt. Desværre er det blevet meget moderne at fjerne ALT nedfalden frugt i haverne og fjerne alt hvad der måtte hænge tilbage på træer og buske. Det går hårdt ud over fugle og andre dyr, at der ikke er noget de kan leve af om vinteren. Vi tænker, at det er derfor at 4-5000 sjagger og silkehaler finder ud til os og bor her i en længere periode om vinteren.

Så selvom det kan se ud som om der er meget spild under træerne, så er der nogle som nyder godt af det - og overlever på den nedfaldne frugt.

abningstider_selvpluk_gaardbutik