Tunneldyrkning i Karensminde Frugtplantage

Vi har søgt - og fået tilsagn på tilskud - til 2 projekter fra Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet. Her er information om projekterne

PROJEKT PESTICIDBESPARELSE VED BESKYTTET PRODUKTION AF FRUGT OG BÆR (2016)

I det nye projekt har vi fået tilsagn om tilskud til følgende:

  • 3 tunneller 6,5 m x 150 m
  • Regntag til nogle rækker af de eksisterende træer
  • Membrankasser til opbevaring af frugt
  • Klimastation til varsling af sygdomme og skadedyr

Tunneller:

Træerne som er plantet i tunnel, er langt sundere end træerne uden for tunnel, mens mange af vores træer udenfor tunnel er døde de seneste 2-3 år. Det er ikke nødvendigt at svampesprøjte under taget, da kirsebærrene ikke får vand og dermed kan holde sig sunde uden at få behandling. I år kunne vi i tunnelerne fra sidste år ligeledes se, at der ikke er problemer med skadedyr under taget. Der kan komme spindemider, men så kan man købe nyttedyr til at sætte ud i tunnellen, så at der stort set ikke behandles derinde. Der sættes insektnet op på de nye tunneller, så kirsebærfluer og andre skadedyr holdes ude af tunnellen. Dette gør ligeledes at det ikke er nødvendigt at behandle for skadedyr i tunnellen.

Klimastation:

Klimastationen bruger vores helt egne, lokale vejrdata (nedbør, luftfugtigthed, bladfugtighed m.m.) til at varsle mod sygdomme og skadedyr, så man hele tiden er på forkant med problemerne. Det giver en stor besparelse kun at reagere når der er et reelt behov. Klimastationen er et vigtigt redskab til bedømme hvornår der er et reelt behov. Klimastationen kan også varsle mod frost, så vi ved hvornår det er aktuelt at bruge Frostbusteren. Klimastationen er sat op og er allerede i gang, her i marts 2018.

Membrankasser:

Når frugten kommer i kasserne, kan den holde sig frisk og sprød i lang tid uden nogen brug af kemi. Kasserne blev købt til høsten 2017 og har dermed allerede været i brug. Sådan virker det: Når frugten ånder bruger den ilt og udstøder samtidig CO2 - ligesom os. Låget på kasserne har membraner som lader det overskydende CO2 fra æblerne komme ud, så frugterne ikke ender med at kvæle sig selv. Samtidig kommer kun lidt ilt ind, så at frugterne ikke ånder lige så hurtigt som på almindeligt lager. Sådan kan de holde sig friske i længere tid. Når man bruger kasserne, udvikler svampesygdomme sig ikke ligesom de gør på et almindeligt lager. Det betyder at man reelt ikke behøver give dem lagerbehandlinger.

Regntag:

Regntaget beskytter bærrene så de ikke sprækker og bliver inficeret med svampe, - dog beskytter det ikke helt så godt som tunnellerne. Når der yderligere sættes insektnet rundt om taget, er det muligt at holde en del skadedyr væk fra bærrene. Det betyder at der ikke skal behandles så mange gange under taget.

PROJEKT TUNNELDYRKNING AF KIRSEBÆR, SAMT CA KASSER TIL LAGRING (2015)

I projektet "tunneldyrkning af kirsebær samt CA kasser til lagring" fik vi ud over tunnellerne også tilskud til en Frostbuster. Vi fik afslag på vores ansøgning om tilskud til CA kasser. Vi nu sat 3 tunneller op til at beskytte både kirsebærtræer og bær. Tunnellerne har vi fået tilskud til i projektet "Projekt tunneldyrkning af kirsebær, samt CA kasser til lagring". Frostbusteren bruges når der er nattefrost tæt på blomstring. Det er en varmekanon på hjul. I år var den i brug 5 gange og det reddede en god del af vores kirsebær og blommer.

Frost tunneller
anne sætter insektnet op
skilt
skilt_EU_teknologi

Disse 4 tiltag - og at vi har fået tilskud til dem - gør at vi kan gå rigtigt langt ned i pesticidbehandlingerne i den frugt, som produceres på bedriften.

Ud over det, bruger vi mange økometoder til at undgå behandlinger.
Et af dem er feromonforvirringsteknik. Det gør at vi ikke får "orm" i æblerne - og det uden at sprøjte!
Et andet er vores udtyndingsmaskine, der med lange, tynde "snore" pisker blomster af træerne, når der er for mange på. Vi køber nyttedyr til at bekæmpe skadedyr, når vi kan.

Vi foretrækker også økologiske sprøjtemidler hvor vi kan. Det er for eksempel mod kirsebærfluer og den nye frugtflue, som kan ødelægge mange bær.
Men også mod larver i frugterne, bruger vi kun økologiske sprøjtemidler - altså præcis de samme midler som økologerne bruger.