Bæredygtige dyrkningsmetoder og biodiversitet

Her kan du læse om vores metoder for at sikre bæredygtighed og biodiversitet

Biodiversitet

Nyttedyr

Biodiversitet: Vi har stort fokus på at sørge for gode forhold for nyttedyrene i plantagen, da de kan klare de fleste af skadedyrerne og vi dermed ikke behøver at sprøjte for f.eks. spindemider, æbleviklere (orm i æbler), pærebladlopper, blodlus og andre insekter, som kan medføre store tab i dyrkningen.
Vi sætter insekthoteller op i plantagen for at tiltrække nyttedyr, vi lader græsset gro, og der er masser af blomstrende ukrudstplanter ude i yderkanterne af plantagen, som tiltrækker nyttedyr.

Vi passer på dem hele vejen gennem dyrkningen. Vi udsætter også nyttedyr i vores tunnel, for at de kan bekæmpe f.eks. bladlus og spindemider.

vilde bier hus i træ

Boliger til de vilde bier

Vi er rigtigt glade for vilde bier i frugtplantagen. De bidrager, sammen med humlebierne, i høj grad til bestøvning af blomster i vores træer og buske i frugtplantagen.

De vilde bier flyver ved lavere temperaturer end honningbier og de fleste år er vi 100 procent afhængige af dem og af humlebierne til at bestøve vores kirsebær og blommetræer, som jo allerede blomstrer i april måned, hvor honningbierne ikke er ude at flyve endnu.

Vi sætter huse op til vilde bier i plantagen og håber på at de vil flytte ind hos os.

solhat_staude

Insektvenlige blomster

Vi gør meget for at have en meget langstrakt blomstring i plantagen. 

Vi har lagt mange tusind blomsterløg inde i vores tunneller, så der allerede er noget inden kirsebærtræerne begynder at blomstre i april. Frugttræer og buske blomstrer i meget lang tid, til slut med brombærbuskene, som blomstrer lige indtil september og nogle gange oktober, før de er færdige. Men ud over dem, så har vi også valgt at potte og plante insektvenlige stauder for at give insekterne de bedst mulige forhold til at overleve og blive hos os.

ørentvist i kirsebær

Nyttedyr kan være skadedyr

Et nyttedyr som er nemt at lokke til og lave gode boligforhold til, er ørentvisterne. Ofte vil der også være masser af ørentvister i en frugtplantagen uden at der er opsat insekthoteller. Men ørentvister kan skade og svine frugterne voldsomt, især når de ikke har en bolig. Så bor de mellem frugterne eller gnaver sig ind i dem, for at lave en bolig der. I sødkirsebær kan de blive til et voldsomt problemskadedyr, men også i æbler kan de lave en frygtelig masse grisseri på frugterne.

Man kunne godt tænke, at det kan da ikke være så slemt med et par ørentvister i kirsebærrene. Men når der er gnavet i et bær, så rådner det, og så smitter det alle kirsebærrene i klyngen. Sådan fik vi for et par år siden ødelagt kirsebær i en hel række kirsebærtræer.

Derfor begyndte vi at sætte boliger op til ørentvisterne. For vi vil gerne have dem, så de kan spise spindemiderne og bladlusene, men vi har ikke råd til at miste så meget frugt.

sjaggere på clara frijs grene

Biodiversitet - Fugleparadis

Vi har mange fugle i plantagen. I mange tilfælde hjælper de os med f.eks. at spise larver og skadelige insekter. Nogle af dem der bor i plantagen permanent, er desværre også ret glade for kirsebær. Men så må vi jo sætte net op...

Blommer blomstrer

Feromonforvirring

I gamle dage sprøjtede man hver anden uge mod orm i æblerne. Det behøver man ikke længere, for nu findes der en smart metode til at undgå orm i æblerne: feromonforvirringsteknik. Det er noget, der fremmer biodiversitet!

Det går ud på at man sætte nogle små duft-dimser op i hvert 4. træ i plantagen. Dimsen dufter af hun æbleviklere. Når det er parrigstid og hannerne skal finde hunnerne for at parre sig, så bliver de forvirret af, at der lugter af hunner over det hele.

Der er færre hanner som finder hunner, og dermed bliver der færre larver, som kan spise af æggene.

Der findes også økologiske midler man kan bruge mod larver. Går det helt galt et år, så kan man blive nødt til at bruge sådan et middel, det er dog en del år siden vi har brugt det sidst, for feromonforvirringen virker fremragende. Det koster dog også 3000 kr pr ha at sætte op (der skal nye op hvert år) og vi har ca. 8-9 ha med kernefrugt, så det er ikke helt gratis at undgå orm i æbler.

Bæredygtighed

Mekanisk udtynding

Vi har investeret i dette fine redskab, som bruges til at rive blomster af træerne. Hvis der sidder for mange æbler på et æbletræ, så bliver de små og får svært ved at få farve. 

Det er meget omkostningstungt at skulle ud og pille frugterne af i hånden, så derfor prøver frugtavlere på anden vis at reducerer antallet af blomster eller frugter. Samtidig er mekanisk behandling fremfor kemisk med til at bevare biodiversitet i plantagen.

Man kunne tænke at man jo bare kunne lade være med at  have bier i plantagen, så man kunne få mindre antal frugter gennem mindre bestøvning. Men desværre er det sådan, at uden fuld bestøvning, kan man risikere at kun en eller to kerner pr frugt bliver til noget. 

Så sidder der stadig en frugt, men denne frugt vil have svært ved at få størrelse. Desuden kan man risikere at den falder af inden høst. Så har den spist med af næringen på træet, men man får ikke noget med ind i butikken.

Så man kan enten sprøjte sig til mindre frugter, eller man kan bruge denne maskine til at slå blomster af. Vi bruger maskinen for at nedsætte forbruget af kemikalier og salte.

I mit arbejde som frugtavlskonsulent for æbleavlere i over 20 år, har jeg arbejdet meget med brug af alternativer til sprøjemidler, og de fleste af mine kunder har anskaffet sig dette redskab som et led i at omlægge til mere bæredygtig frugtavl.

Insektvenlige bi venlige stauder

Stauder

Vi har en lille produktion af stauder. Vi har især valgt stauder, som er bi-og sommerfugle stauder, altså stauder som er gode for insekterne. Derudover har vi også valgt vores udvalg ud fra at den hel del af stauderne er gode til snit/afklipning og kan holde sig godt i en vase.

Insektvenlige bi venlige stauder

Membrankasser

Vi har købt ca. 40 membrankasser til at opbevare frugt i. Det er en plastikkasse, som har 6 membraner i toppen af kassen. Disse membraner kan sortere ilt og CO2. Hvis låget lukkes over en kasse æbler og alle 6 membraner blokkeres, så vil æblerne kvæles i CO2, men lader man 4 membraner være åbne, så kan der sive CO2 ud af kasserne indtil der indstiller sig et stabilt niveau. Membranerne gør at iltindholdet i kassen bliver lavt. Så går æblerne i hvile og modner meget langsommere end de ville gøre ude i kølerummet. Når man bruger kasserne kan man undgå lagersygdomme, så man kan undgå at sprøjte æblerne mod de sygdomme.