Klimavenlig frugtavl

Frugtavl i sig selv er klimavenligt. Træer og buske (og græsset mellem rækkerne samt ukrudt og læhegn) bruger CO2 til fotosyntesen, og der er ikke meget arbejde med maskiner i en frugtplantage.

Det meste af arbejdet i vores frugtplantage foregår til fods:

  • Beskæring (vi bruger 2 mand i 4-5 måneder på at beskære vores ca. 30.000 træer og 4-5000 buske)
  • Håndudtynding (vi bruger ca. 2 måneder til håndudtynding, nogle gange også mere)
  • Plukning - Det er her vi bruger traktor og plukkevogn for at køre æblerne de ca. 3-500 meter hjem.

Vi har æblerne i kølerum, for ellers kan de ikke opbevares, men vi har moderniseret og ombygget vores kølerum til at være ekstra isolerede og købt nye kølemaskiner som er meget energisparsomme i forhold til andre kølemaskiner.

Det er ikke muligt at have frugtdyrkning uden brug af kølerum. Vi håber på en dag at kunne få tilskud til at bygge solceller på taget af kølerummene, men indtil videre har vi bygget et kølerum inden i det gamle kølerum for at spare rigtigt godt på energien.


Vi har også købt en stor mængde membrankasser til at komme de æbler og pærer i, som skal holde sig længst tid. Kassen sørger for at æblerne går helt i hvile og ikke ånder for meget. Det sparer CO2 at holde æblernes ånding nede på et minimum - og det holder æblerne friske i lang tid i sammenligning med æblerne som ligger i almindelige trækasser på køl.

Bæredygtig frugtavl

Bæredygtig frugtavl med biodiversitet V bruger hovedsagelig de samme midler og strategier som økologiske frugtavlere. Dog bruger vi kunstgødning. Det gør vi fordi organisk gødning ikke passer godt til frugtavl. Næringsstofferne fra det organiske gødning bliver frigjort på forkerte tidspunkter i forhold til hvornår træerne har brug for det. Faktisk er det direkte medvirkende til større angreb af sygdomme og skadedyr at bruge organisk gødning i f.eks. æbleavl. Det skyldes at kvælstoffet fra gødningen først bliver frigjort hen på sommeren hvor træerne absolut ikke har godt af at optage gødningen. Det gør nemlig at de tiltager i vækst på det tidspunkt hvor de skal stoppe med at vokse. Når de forsætter væksten og vokser for meget, så er det grobund for svampesygdomme som f.eks. skurv og frugttrækræft og for skadegørere som bladlus og pærebladlopper. Det overskydende kvælstof bliver udvasket til grundvandet i løbet af efteråret og vinteren. Vi synes det er bedre at have mere kontrol over hvornår næringsstofferne er tilgængelige til træerne. Ved at give det sammen med drypvandet, kan vi stoppe tilførsel fra det ene minut til det andet, hvis der ikke er behov for mere. På den måde er der intet overforbrug. Vi er modstandere af ikke at tilføre gødning, når man tager afgrøder fra jorden. Vi æbleavlere bortfører en del næringsstoffer i det vi kan høste op til 30-40 tons æbler på en ha. Hvis man ikke tilfører næringsstoffer, så udpines jorden til de kommende generationer. Træerne får noget gødning i de æbler, som bliver liggende på jorden, men derudover skal der stadig tilføres en del for at kompensere for de æbler, som fjernes hvert år.